Afrikaans Trou Program

Afrikaans Trou Program' title='Afrikaans Trou Program' />Paul Kruger Wikipedia. Paul Kruger later in sy lewe, omstreeks 1. Stephanus Johannes Paulus Kruger plaas Bulhoek, distrik Steynsburg, 1. Oktober. 18. 25 1. Julie. 19. 04, Clarens, Switserland, ook bekend as Oom Paul, is gebore in die Kaapkolonie uit n familie van Pruisiese afkoms. Hy was n prominente Boere weerstandsleier teen die Britse bewind en het later, op 3. Desember. 18. 83, die laaste president van die Zuid Afrikaansche Republiek geword. Hy is vier keer tot president verkies, die laaste keer in 1. Sy volgehoue pogings om die Oranje Vrystaat en ZAR te verenig, het misluk. Ek twyfel nie aan die toekoms van Afrikaans nie, solank daar mense is wat Afrikaans praat, sal die taal bestaan. Adam Small is op 25 Junie 2016 oorlede. Karlien van Jaarsveld en die voormalige rugbyspeler Joe Breytenbach het stilletjies die knoop deurgehaak. Afrikaans Trou Program Ideas' title='Afrikaans Trou Program Ideas' />Tydens die daaropvolgende burgeroorlog het hy Van Rensburg gesteun en Potchefstroom verower. Na die mislukking van president Burgers se uiters ambisieuse program, word hy een van die steunpilare van die nasionale weerstand teen die Britse anneksasie. Nadat Shepstone die Britse vlag in 1. Afrikaans Trou Program' title='Afrikaans Trou Program' />Londen en bendruk almal met sy aangebore bekwaamheid as bemiddelaar. Toe dit misluk, konsentreer hy op anti Britse propaganda onder sy eie mense in die Transvaal en as Onder president van die Zuid Afrikaansche Republiek onderneem hy nog n vrugtelose deputasie na Londen en Europa in 1. Hy het in 1. 88. 3 na Engeland gereis om die Pretoria Konvensie van 1. Boere en die Engelse wat die Eerste Vryheidsoorlog beindig het te verander. Die Tweede Vryheidsoorlog het op 1. Afrikaans Trou Program' title='Afrikaans Trou Program' />Oktober. In Oktober 1. 90. Suid Afrika verlaat op die oorlogskip De Gelderland, wat gestuur is deur Nederland se koningin Wilhelmina. Sy vrou, Gezina Kruger, was op daardie tydstip baie siek, en kon hom nie vergesel nie. Sy het op 2. 0 Julie. Paul Kruger het na Marseille, Frankryk, gegaan en n ruk lank in Nederland gebly, voor hy na Clarens in Switserland getrek het, waar hy op 1. Julie. 19. 04 gesterf het. Hy is op 1. 6 Desember. Kerkstraatbegraafplaas, Pretoria begrawe. Sy vorige woning is nou die Krugerhuis museum. Net Remoting Serialization Exception. Die gerestoureerde opstal op die plaas Bulhoek, distrik Steynsburg. Op hierdie plaas het Elsie Steyn, Kruger se moeder, haar jeugjare deurgebring. N haar huwelik met Casper Kruger in September 1. Volgens oorlewering is Kruger in Oktober 1. Elsie Kruger se broer A. P. J. Steyn was die siel van die onderneming om n dorp en gemeente in die omgewing van Steynsburg gestig te kry. Die dorp en Gereformeerde kerk Steynsburg is dan ook na hom genoem. Paul Kruger se vader, Casper Jan Hendrik Kruger, en sy moeder, Elsie Fransina Steyn, het by die Groot Trek aangesluit, en die jong Paul het al die ontberings van die tyd deurgemaak. Op 1. 5 jarige ouderdom is hy erken as n burger en toe hy 1. Waterkloof, naby Rustenburg in Noord Wes. Op een van sy jagtogte het hy sy eie duim afgesit. Hy word n sterk voorstander van die Gereformeerde Kerk en was n lekeprediker van di kerk tot en met sy dood. Hy het deelgeneem aan verskeie oorlo teen die swart stamme en in 1. Afrikaans Trou Programme' title='Afrikaans Trou Programme' />Potgieter uit die belerde bergvesting van hoofman Makapan te gaan haal. In 1. 88. 0 word hy verkies as onder president as deel van die Driemanskap deur die Volksraad. In 1. 88. 3 word Paul Kruger die verkose president van die Zuid Afrikaansche Republiek en word hy die oorheersende persoonlikheid. Met die ontdekking van goud op Barberton en aan die Witwatersrand en die geweldige toestroming vn immigrante kom hy voor die grootste probleem van sy lewe te staan die regverdige versoening van die oorheersing van die Boere met immigrante. Hy kon nie daarin slaag om n hawe naby St. Luciabaai te kry nie, en skermutselings vind gedurig op die grens van Swaziland en in die gebied aangrensende Betsjoeanaland plaas waar die Britse soewereiniteit met die Transvaalse mag gebots het. Hy moes ook sy burgers tehou om nie die Limpopo oor te steek nie, ten einde wrywing met Cecil John Rhodes te voorkom. Toe hy in 1. 88. 8 die tweede keer tot President verkies word, word sy botsings met Rhodes feller. Sekere buitelanders was vriendelik maar ander was uiters vyandeggesind. Om die Britse invloed te balanseer het hy baie Hollandse amptenare ingebring onder leiding van die Staatsekretaris, dr. W. J. Leyds. Hy was ook ten gunste van die bou van n spoorlyn na Lourenco Marques huidige Maputo voordat enige spoorlyn deur Britse gebied voltooi sou word, maar slaag nie daarin nie. In Europa het hy egter simpatie en bewondering gewek en het Prins Bismarck besonder bendruk. In die ZAR word hy te midde van oorweldigende probleme daarvan beskuldig dat hy doelbewus die ontwikkeling van die Witwatersrand strem, van nepotisme en korrupsie. Aan die ander kant word hy al hoe meer deur sy eie mense vereer. Pogings om die toestand tussen die buitelanders en die regering die hoof te bied, word tot niet gemaak deur die Jameson inval teen die einde van 1. Die leiers van die Britse saak, veral Cecil John Rhodes, Joseph Chamberlain en lord Alfred Milner, het daarop aangedring dat die Buitelanders stemreg moet kry, maar Kruger het geweier aangesien hulle die burgers in getalle oortref het. Teen die tyd wat hy bereid was om n kompromis te maak, was die Tweede Vryheidsoorlog onvermydelik. Hoewel hy baie matig was in sy behandeling van die Jameson invallers, wat hy vir verhoor aan Brittanje oorhandig het, en die Reformers, waarvan hy die vonnisse opgehef het tot boetes en verbanning, kon hy nie langer die posisie die hoof bied nie. In 1. 89. 8 is hy met n groot meerderheid herkies. Die Tweede Vryheidsoorlog breek in Oktober 1. Cf-Y7 Xp Driver. Omdat hy teen hierdie tyd reeds ouer as 7. Pretoria aangebly tot 2. Mei 1. 90. 0, n paar dae voordat dit deur die Britte beset is. Op 1. 9 Oktober 1. Gelderland wat deur koningin Wilhelmina na Lourenco Marques gestuur is, na Europa. Hy gaan eers na Frankryk, daarna die Nederlande waar hy tot die einde van die oorlog bly en sy bes doen om hulp vir die Boererepublieke te kry. Daar begin hy ook sy herinneringe dikteer aan P. G. W. Grobler en Manie Bredell, wat later met sy kleindogter Nettie Eloff sou trou. Hy verhuis na Clarens, n stadsdeel van Montreux, Switserland waar hy op 1. Julie 1. 90. 4 oorlede is. Ingevolge die wens van pres. Kruger wil hy in Suid Afrika begrawe word. Sy gebalsemde liggaam kom per Nederlandse skip, die Batavia VI, in Suid Afrika aan. Hy is op 1. Desember 1. Ou Begraafplaas in Pretoria. Die Krugerstandbeeld op Kerkplein in Pretoria. Die Nasionale Krugerwildtuin en Krugersdorp is na hom genoem, sowel as die Krugerrandmuntstuk. Standbeeld van hom staan op Kerkplein in Pretoria en n borsbeeld merk die Krugerhek van die Nasionale Krugerwildtuin. Talle strate in Suid Afrika, 5. Nederland en 6 in Vlaandere 5 in Antwerpen en een in Blankenberge is na hom genoem. Begrafenis van President Kruger. De dagen die Dingaansdag 1. Zuid Afrika. Ingevolgde de wens van President Kruger wilde hij in Zuid Afrika begraven worden. Het gebalsemde lijk kwam per nederlands schip, de Batavia VI, in Zuid Afrika, en van uit het Hugenoten gebouw in Kaapstad begon een tocht z anders, en toch z gelijkend op die van Marseille naar Holland het toestromen van duizenden en nog eens duizenden om eer te bewijzen aan de grote Staatsman, nu de laatste eer. En nu warent niet alleen zonen en dochteren van zijn eigen volk, ook geboren Britten, die op politiek gebied tegenover de overledene gestaan hadden, sloten zich aan bij de eerbiedige hulde. Geschiedenis van Zuid Afrika voor schoolgebruik saamgesteld op verzoek van De Zuid Afrikaanse Taalbond, De Zuid Afrikaanse Onderwijzers Unie en De Afrikaanse Christelike Vrouwen Vereniging door Gode Molsbergen., E.